NOTIS PERINGATAN KEBERSIHAN SAMPAH DI KAWASAN TAPAK TAMU PASAR MALAM DAN PASAR TAMU, PEKAN NABAWAN

Semua sampah peniaga wajib dibuang di dalam tong sampah berhampiran ataupun tong sampah yang terletak di dalam rumah sampah atau sekurang-kurangnya masukkan sampah milik tuan/puan sendiri termasuklah sampah yang berada di keliling tempat berjualan di dalam plastik. Kegagalan pihak tuan/puan dalam mematuhi notis ini akan membawa kepada tindakan penguatkuasaan Majlis Daerah Nabawan. Pematuhan Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah diharapkan dan dihargai untuk menjamin kebersihan kawasan Pasar Malam dan Pasar Tamu Pekan Nabawan.