PENILAIAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) BAGI TAHUN 2024 [2024-03-19]


Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) telah membuat Penilaian Penarafan Bintang kepada Majlis Daerah Nabawan pada 19 Mac 2024 (Selasa) bermula dari jam 8.00 pagi sehingga 5.00 petang. Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) telah melaksanakan Penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) Tahun 2024 ke atas 153 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) merangkumi Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak.