UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS DAERAH NABAWAN

1. Pensiangan-Instrument1964

2. Pensiangan (Streets And Public Places) 1983

3. Pensiangan (Planting) 1982

4. Pensiangan (Hawkers)1975

5. Pensiangan (Control Of Animal) 1983

6. Unifrom (Segregation And Disposal Of Organic Waste) By-laws 2016

7. Uniform (Tamu) By-Laws 2014

8. Uniform (Compounding Offences) By-Laws 2013

9. Uniform (Beauty And Health Care Centre) By-Laws 2014

10. Uniform ( Anti-Litter) By-Laws 2010

11. Public Health Ordinance 1960

12. Public Entertainments Ordinance 1958

13. Dogs Ordinan 1960