VISI & MISI

Visi & MisiMISI

Menjadikan Nabawan sebuah daerah yang Maju, Makmur dan sejahtera menjelang 2025.
VISI

Untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan Majlis melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berintegriti.