•  Majlis angkat sumpah, penyampaian watikah pelantikan Ahli Majlis bagi sesi 2020-2022 Majlis Daerah Nabawan dan penyerahan pelantikan Pemimpin Adat Daerah Nabawan.
  Tarikh :11 Disember 2020 (Jumaat)
  Masa :2.30 Petang
  Tempat : Bilik Mesyuarat, Pertubuhan Peladang Kawasan
  Nabawan

 •  Mesyuarat penuh khas, pemilihan Ahli Majlis dalam Jawatankuasa -Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Nabawan sesi 2020 hingga 2022 diadakan pada 16.Disember 2020 (Rabu) di Bilik mesyuarat Majlis Daerah Nabawan.

 •  Undangan Gotong-royong membersihkan tapak tamu bersama semua peniaga / penjaja tamu pekan Nabawan pada hari ini 06.01.2021 Jam 8.00 pagi di perkarangan tapak tamu pekan Nabawan.

  UndanganTaklimat dan saringan covid-19 kepada peniaga/penjaja tamu pekan Nabawan oleh Pegawai Kesihatan, Pejabat Kesihatan Nabawan pada hari ini 06.01.2021 jam 9.00 pagi di perkarangan tapak tamu pekan Nabawan

 •  KERJA-KERJA MENYAHKUMAN (DISINFEKSI) PREMIS PERNIAGAAN, PASAR AM DAN TEMPAT AWAM DI DAERAH NABAWAN TELAH DI JALAN PADA 20 JANUARI 2021 PADA JAM 4.00 PETANG.

 •  Kursus Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan pada 22 Februari 2021 hingga 23 Februari 2021 telah diadakan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting.

 •  Majlis Perasmian Penutupan Kursus Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui Aplikasi Zoom telah berlansung pada 3 Mac 2021

PROFIL DAERAH

LATAR BELAKANG DAERAH NABAWAN

Pentadbiran Pekan di Daerah Nabawan bermula dengan penubuhan Majlis Daerah Pensiangan pada 01.Januari.1964 di bawah peruntukan 3 Ordinan Kerajaan Tempatan dengan kuatkuasa undang-undang dan diwartakan mengikut Warta Kerajaan No.G.NS. 165-1961 beroperasi di Pekan Pensiangan ketika itu.

Majlis Daerah Pensiangan berkeluasan 1,017 ekar meliputi tiga ( 3 ) kawasan Pekan seperti berikut:

1.Pekan Nabawan yang mempunyai keluasan 1,000 ekar.
2.Pensiangan yang mempunyai keluasan 10 ekar.
3.Sepulut yang mempunyai keluasan 7 ekar.

Pejabat Majlis Daerah Pensiangan, pada mulanya terletak di bangunan pejabat Daerah Nabawan lama dan telah berpindah ke bangunan sendiri pada Tahun 1996 ditukarkan nama Majlis Daerah Pensiangan kepada Majlis Daeah Nabawan pada tahun 2000.

Majlis Daerah Nabawan diketuai oleh Pengerusi Majlis dan dianggotai oleh 18 Ahli Majlis yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Sabah yang berperanan dalam pembentukan dasar-dasar dan membuat serta meluluskan Undang-Undang Kecil dalam sesebuah daerah.

MISI, VISI, OBJEKTIF & FUNGSI

Misi

Menjadikan Nabawan sebuah daerah yang Maju, Makmur dan sejahtera menjelang 2025.

Visi

Untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan Majlis melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berintegriti.

Objektif

Bagi memberikan perkhidmatan awam yang berkesan, Majlis Daerah Nabawan telah menetapkan beberapa objektif selaras dengan fungsi dan perananya sebagai Pihak Berkuasa Tempatan.Objektif-objektif tersebut adalah seperti berikut :-

Menjamin perancangan dan pembangunan fizikal,sosial dan mental warga tempatan untuk kesejahteraan penduduk dan persekitaran yang bersih,indah dan selesa.

Memastikan tahap kesihatan setempat berkeadaan sempurna dan persekitaran yang bersih, indah dan selesa.

Menentukan perancangan pembangunan selaras dengan Pelan Perancangan Struktur dan Pelan Perancangan Pembangunan Majlis Daerah Nabawan.

Menyediakan kemudahan infrastruktur asas yang meliputi seluruh kawasan Majlis.

Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi penduduk di kawasan yang berpotensi.

Mewujudkan kawasan-kawasan riadah dan rekreasi bagi memenuhi keperluan warga Nabawan.

Memberi khidmat sokongan kepada kemajuan industri pembuatan,pelancongan,pendidikan dan lain-lain.

CARTA ORGANISASI

PERKHIDMATAN

Memproses dan melulus lesen-lesen

Jika semua dokumen-dokumen dan kehendak-kehendak dalam peraturan dipenuhi:

a) Menjaja.
i) Kawasan yang diluluskan -dua (2) minggu.
ii) Diluar kawasan yang diluluskan -lapan (8) minggu.

b) Restoran/Kedai Kopi (Premis yang di luluskan) -dua(2) minggu.

c) Kedai gunting/Saloon Persolekan -lapan (8) minggu.

d) Lesen/Perniagaan untuk memproses -dua (2) minggu.

Pemungutan Sampah Sarap

a) Kawasan Perumahan dan Hospital -dua (2) kali seminggu.

b) Kawasan Perumahan (Luar perkadaran) -dua (2) kali seminggu.

Memproses dan meluluskan pelan pembangunan

tertakluk kepada semua Dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap dan dipenuhi.- enam belas (16) minggu.

BAHAGIAN AKAUN

01. Membuat pembayaran gaji dan bil Majlis Daerah Nabawan
02.Membuat Permohonan peruntukan Kerajaan Negeri dan Persekutuan untuk Majlis Daerah Nabawan

MEDIA

Galeri

Video

Penerbitan

Keratan Akhbar

MAKLUMBALAS

md.nbw@sabah.gov.my

087-366194

087-366195